IRLAB’s notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

Nasdaq Stockholms bolagskommitté godkände IRLAB:s ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier av serie A på Nasdaq Stockholms huvudlista den 22 september 2020. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen (beviljat den 25 september 2020).

I korthet

  • Första dag för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista förväntas bli onsdagen den 30 september 2020.
  • Sista dagen för handel på Nasdaq First North Premier Growth Market förväntas bli tisdagen den 29 september 2020.
  • Bolagets aktier av serie A kommer att handlas med oförändrat kortnamn (IRLAB A) och ISIN-kod (SE0012675361).
  • Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listbytet.
  • Bolagets aktieägare behöver inte vidta några åtgärder med anledning av listbytet.

Pressmeddelanden

23 september 2020: IRLAB Therapeutics har godkänts för notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

Prospekt