Finansiella rapporter

2023


2022


Årsredovisning 2022 >

ESEF zip-fil > xHTML-fil >

Publicerat den 28 april 2023

Bokslutskommuniké (jan-dec) 2022 >

Presentation > Webcast > på engelska

Publicerat den 23 februari 2023

Delårsrapport Q3 (jan-sep) 2022 >

Presentation > Webcast > på engelska

Publicerat den 9 november 2022

Delårsrapport Q2 (jan-jun) 2022 >

Presentation > Webcast > på engelska

Publicerat den 24 augusti 2022

Delårsrapport Q1 (jan-mar) 2022 >

Presentation > Webcast > på engelska

Publicerat den 11 maj 2022

2021


Årsredovisning 2021 >

LESEF zip-fil (XBRL) >

Publicerat den 8 april 2022

Delårsrapport Q4 (Okt-Dec) 2021 >

Publicerat den 23 februari 2022

Delårsrapport Q3 (Jun-Sep) 2021 >

Publicerat den 10 november 2021

Delårsrapport Q2 (Jan-Jun) 2021 >

Publicerat den 25 augusti 2021.

Delårsrapport Q1 (Jan-Mar) 2021 >

Publicerat den 6 maj 2021.

2020


Årsredovisning 2020

Publicerat den 15 april 2021.

Bokslutskommuniké (Q4) 2020

Publicerat den 24 februari 2021.

Delårsrapport Q3 (Jul-Sep) 2020

Publicerat den 11 november 2020.

Delårsrapport Q2 (Apr-Jun) 2020

Publicerat den 26 augusti, 2020.

Delårsrapport Q1 (Jan-Mar) 2020

Publicerat den 7 maj 2020.

2019


Årsredovisning 2019

Publicerat den 7 april 2020.

Bokslutskommuniké (Q4) 2019

Publicerat den 6 februari 2020.

Year-end report (Q3) 2019

Publicerat den 7 november 2019.

Delårsrapport (Q2) 2019

Publicerat den 28 augusti 2019.

Delårsrapport (Q1) 2019

Publicerat den 25 april 2019.

2018


Årsredovisning 2018

Publicerat den 3 april 2019.

Bokslutskommuniké (Q4) 2018

Publicerat den 27 februari 2019.

Delårsrapport (Q3) 2018

Publicerat den 14 november 2018.

Delårsrapport (Q2) 2018

Publicerat den29 augusti 2018.

Delårsrapport (Q1) 2018

Publicerat den 16 maj 2018.

2017


Årsredovisning 2017

Publicerat den 20 april 2018.

Bokslutskommuniké (Q4) 2017

Publicerat den 27 februari 2018.

Delårsrapport (Q3) 2017

Publicerat den 15 november 2017.

Delårsrapport (Q2) 2017

Publicerat den 29 augusti 2017.

Delårsrapport (Q1) 2017

Publicerat den 16 maj 2017.