Terapeutiskt fokus

IRLAB:s team fokuserar på det stora och växande medicinska behovet av läkemedel för behandling av livsförändrande sjukdomar i hjärnan, särskilt Parkinsons sjukdom.

ISP ger konkurrensfördelar
Vår unika och egenutvecklade forskningsplattform ISP är central i vårt arbete och tillför en konkurrensfördel vid identifiering och tidig utveckling av de läkemedelskandidater som har högst potential att framgångsrikt genomgå omfattande kliniska studier. Hjärnan är ett av kroppens mest komplexa organ och vi har fortfarande långt kvar till full förståelse av dess funktioner och av orsakerna till dess sjukdomar.

Trots det okända – eller möjligen på grund av det – arbetar forskarna på IRLAB för att upptäcka mer.

Genom ISP-plattformen använder IRLAB en avancerad systembiologisk strategi för att analysera de komplexa interaktioner som pågår i hjärnan. Tillsammans tar IRLAB:s forskare stora steg mot det yttersta målet; att förbättra livskvalitén för patienter med hjärnsjukdomar.