Aktiekapitalets utveckling

ÅrHändelseTotalt
aktie-kapital (kr)
För-ändring (kr)Totalt antal aktierFör-ändring aktierEmitterat belopp (kr)Kvot-värde (kr)
2013Nybildning50 00050 000100 000100 00025 000 0000,50
2015Nyemission84 47334 473168 94668 94624 106 9690,50
2015Nyemission104 16916 696208 33839 39214 772 0000,50
2015Nyemission115 37911 210230 75722 4198 047 1250,50
2015Aktieuppdelning115 3792 307 5702 076 8130,05
2015Apportemission181 35865 9803 627 1621 319 59254 515 6440,05
2016Nyemission231 35850 0004 627 1621 000 00041 350 0000,05
2016Nyemission249 91918 5614 998 388371 22615 350 1950,05
2016Nyemission253 4973 5785 069 93971 551726 2430,05
2016Fondemission596 994253 4975 069 93900
2017Nyemission699 994193 0006 999 9391 930 000115 800 0000,10
2018Nyemission809 994110 0008 099 9391 100 000138 600 0000,10
2019Aktiesplit 1:5809 994040 499 69532 399 756 00,02
2019Nyemission862 19452 20043 109 6952 610 00070 470 0000,02
2020Nyemission969 968107 77448 498 4065 388 711145 495 1970,02
2020Nyemission1 034 96865 00051 748 4063 250 000130 000 0000,02
Vid periodens utgång1 034 96851 748 406784 233 3730,02

Emitterat belopp är totalt emitterat belopp inkl. överkurs men före emissionskostnader.