Kapitalmarknadsdag 2022

IRLAB:s VD Nicholas Waters på kapitalmarknadsdagen

IRLAB höll sin första kapitalmarknadsdag den 22 mars 2022. Under dagen presenterades IRLABs verksamhet och huvudsakliga projekt. Eventet hölls på engelska.

Individuella presentationer

Följande tre externa presentatörer berättade om sin syn på sina specialområden:

Steven Glyman, SVP and Head of Neuroscience på Ipsen pratade om samarbetet med IRLAB och vad de såg som gjorde att de licensierade in mesdopetam.

Professor Karl Kieburtz, en världsledande auktoritet inom behandling av Parkinsons sjukdom, motoriska problem och läkemedelsutveckling pratade om PD-LIDs, PD-P och den nytta mesdopetam kan göra för många patienter.

Professor Bastiaan Bloem, en av världens ledande experter på balansproblem och fall vid Parkinsons sjukdom pratade om det stora behovet av nya läkemedel och hur pirepemat kan göra stor nytta för många patienter.