IRL942

Läkemedelskandidaten IRL942 är sprungen ur forskningsprogrammet P001 och avser att förbättra den kognitiva funktionen och hjärnhälsa hos personer med CNS-sjukdomar. Ungefär 12 procent av vuxna över 65 års ålder upplever kognitiv försämring, vilken i hög grad påverkar deras livskvalitet. Läkemedelskandidaten är i preklinisk utvecklingsfas.

Målet med den prekliniska läkemedelskandidaten IRL942 är en oral tablett som skall förbättra den kognitiva funktionen hos personer med Parkinson och andra neurologiska sjukdomar. Ungefär 12 procent av vuxna i åldern 65 år eller äldre upplever kognitiv försämring, vilket i hög grad påverkar livskvaliteten och det är vanligare hos personer som lever med neurologiska störningar.

Försvagning av nervsignalering i hjärnbarken antas vara en orsak till kognitiv försämring och neuropsykiatriska symtom vid Parkinson och andra neurologiska sjukdomar. IRL942 har en unik förmåga att förstärka frontala hjärnbarkens nervsignalering, aktivera gener viktiga för nervkopplingars funktion och de associerade nervbanorna i hjärnbarken, vilket motverkar nedsatt kognitiv funktion i flera prekliniska modeller.

Icke-kliniska utvecklingsaktiviteter relaterade till CMC (utveckling av tillverkning och produktion av läkemedelsföreningar samt tillverkning av läkemedelsprodukt för regulatoriska studier), toxikologi och säkerhetsstudier pågår som förberedelse för regulatoriska ansökningar att starta en Fas I-studie. Förutsatt positiva resultat från de förberedande studierna och att myndighetsgodkännanden beviljas, räknar vi med att IRL942 är redo för en Fas I-studie under H1 2024.