Om IRLAB

Med grunden i Nobelprisvinnande forskning har IRLAB vuxit snabbt och är numera erkänt och respekterat som världsledande när det gäller att förstå den komplexa neurofarmakologin bakom CNS-sjukdomar, särskilt Parkinsons sjukdom. Vi har en väldefinierad, strategiskt inriktad FoU-pipeline med kraftfulla nya behandlingar avsedda för de olika stadierna av Parkinson allteftersom de förvärras i takt med patientens neurodegeneration. Att ha ett heltäckande utbud av effektiva alternativ för behandling av parkinsonpatienter betraktas som viktigt av både läkare och patienter – och är samtidigt en möjlighet för en potentiellt framgångsrik läkemedelsverksamhet.

Forskning och utveckling inom Parkinson

Parkinson är den vanligaste primära neurodegenerativa sjukdomen efter Alzheimers, och antalet drabbade personer förväntas öka i takt med att världens befolkning åldras. Nästan nio miljoner människor har Parkinson i dagsläget. År 2040 förväntas denna siffra ha fördubblats.

För att möta denna utmaning har IRLAB utvecklat den unika, banbrytande tekniken Integrative Screening Process (ISP) för att upptäcka nya läkemedelskandidater inom CNS. Användningen av ISP ger IRLAB en stor konkurrensfördel och ökar både takten med vilken nya läkemedelskandidater kan upptäckas och sannolikheten för framgång. Baserat på avancerade maskininlärningstekniker utforskar ISP först vår omfattande, egenutvecklade farmakologidatabas för CNS och ger sedan våra kemister underlag till beslut om den optimala molekylära utformningen av potentiella läkemedelskandidater med önskad symtomkorrigerande farmakologi eller terapeutisk effekt.

Under de senaste åtta åren har teknologiplattformen ISP fått betydande validering genom att upptäcka tre läkemedelskandidater som för närvarande befinner sig i klinisk utveckling från Fas I-III, och ytterligare två läkemedelskandidater där Fas I-utveckling väntar under nästa år.

Fem läkemedelskandidater med ’blockbuster’-potential

Bolagets nuvarande kliniska kandidater, mesdopetam (IRL790) och pirepemat (IRL752), vilka båda framgångsrikt har genomgått Fas I-studier avseende säkerhet och Fas IIa-studier för ’proof-of-concept’ avseende effekt, befinner sig nu i Fas IIb-studier. Dessa läkemedelskandidater är avsedda att behandla patienter med några av de mest utmanande symtomen i samband med Parkinson – besvärliga dyskinesier (PD-LIDs), psykoser (PD-P) och symtom kopplade till kognitiv försämring, såsom försämrad balans och ökad risk för fallolyckor (PD-Fall). Därtill utvecklar vi två prekliniska läkemedelskandidater för att behandla PD-kognitiv försämring (IRL942) och PD-apati (IRL757), problem som uppstår tidigare i Parkinsons etiologi men vilka alltjämt är försvagande. IRL1117 utvecklas som en oral behandling för grundsymtomen av Parkinson, att tas en gång om dagen, utan att orsaka de besvärliga komplikationer som dagens standardbehandling med levodopa ger upphov till. 

Vi förväntar oss att dessa läkemedelskandidaters övertygande kliniska effekt för parkinsonpatienter kommer att göra dem attraktiva för läkemedelsindustrin och i sin tur ge ett betydande värde för aktieägarna.

Växande marknad

Andelen äldre växer snabbt världen över och antalet patienter som lider av sjukdomar som utvecklas på grund av en åldrande hjärna t.ex. CNS-relaterade sjukdomar, antas öka markant. Nästan 13 miljoner människor förväntas ha drabbats av Parkinsons sjukdom år 2040, vilket är mer än en dubblering från år 2015. Det finns därför ett växande behov av nya effektiva behandlingar, vilket driver både utvecklingstakten av läkemedelskandidaterna samt betalningsviljan hos investerare, försäkringsbolaget och samhälle.

Grundat och baserat i Göteborg

IRLAB:s aktie (IRLAB A)handlas på Nasdaq Stockholms huvudlista sedan september 2020, en flytt från Nasdaq First North Premier Growth Market där bolaget varit listat sedan februari 2017.