Projektportfölj

Projektportföljen är skapad med hjälp av bolagets forskningsplattform ISP och har resulterat i ett växande antal utvalda läkemedelskandidater under utveckling.

Discovery
Pre clinical
Phase I
Phase IIA
Phase IIB
Phase III
Parkinsons sjukdom –
levodopa-inducerade dyskinesier (LIDs)
Parkinsons sjukdom –
Psykos
Neurologi – Kognitiv funktion
Neurologi – Apati
Parkinsons sjukdom