Finansiell kalender

DatumHändelse
v 18 (29 april-3 maj)Årsredovisning 2023
8 maj 2024Delårsrapport januari - mars 2024
22 maj 2024Årsstämma 2024
10 juli 2024Delårsrapport januari - juni 2024
30 oktober 2024Delårsrapport januari - september 2024
14 februari 2025Bokslutskommuniké 2024