Finansiell kalender

DatumHändelse
10 juli 2024Delårsrapport januari - juni 2024
30 oktober 2024Delårsrapport januari - september 2024
14 februari 2025Bokslutskommuniké 2024