Mångfald

IRLAB:s organisation främjar en inkluderande företagskultur på alla nivåer. Bolaget som bedriver forsknings- och utvecklingsverksamhet behöver vanligen specifik kompetens och utbildning, men huvudprincipen är att alla ska ha samma möjlighet vid rekrytering och till utveckling i arbetet.

Genom att investera i mångfald och stöda anställda med olika kön, ålder, etnisk bakgrund, religion och personlighet blir IRLAB en bättre verksamhet där mångårig erfarenhet kombineras med nya idéer och perspektiv för att på bästa sätt hjälpa patienter som är i behov av effektiva behandlingar.