Styrelse

På årsstämman den 22 maj 2024 valdes sju styrelseledamöter. Styrelsen har utsett ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. En översikt av styrelseledamöterna återfinns i tabellen nedan och en presentation av varje ledamot finns längre ned.

NamnBefattning i styrelseRevisionsutskottErsättningsutskott
Carola LemneOrdförandeOrdförande
Catharina Gustafsson WallichLedamotLedamot
Daniel JohnssonLedamotLedamotLedamot
Christer NordstedtLedamotLedamot
Gunnar OlssonLedamot
Rein PiirLedamotLedamot
Veronica WallinLedamotOrdförande

Carola Lemne

Ordförande, född 1958
Invald i styrelsen 2019

Utbildning och bakgrund: MD, PhD och docent vid Karolinska Institutet. Tidigare VD för Svenskt Näringsliv och Danderyds Sjukhus AB samt tidigare koncernchef för Praktikertjänst AB, klinisk forskningschef och chef för global strategisk läkemedelsutveckling och regulatorisk strategi på Pharmacia Corp. Carola Lemne har haft styrelseuppdrag i Getinge, Apoteket, MEDA, Investor och AFA Försäkringar och har även varit styrelseledamot av Stiftelsen för Strategisk Forskning, Statliga delegationen för klinisk forskning, Stockholms Universitet, Institutet för Näringslivsforskning och Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning, samt ordförande för Uppsala Universitet.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Ung Företagsamhet Sverige samt UF Support AB. Styrelseledamot i Arjo AB (publ), Calgo Enterprise AB, Ramatuelle Holdings III AB (publ), Brf Munklägret nr 14, Terveystalo Oy samt Hjärt-Lungfonden Svenska Nationalföreningen mot hjärt- och lungsjukdomar.

Aktieinnehav: 10 000 A-aktier.

Bedöms oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.


Catharina Gustafsson Wallich

född 1964
Invald i styrelsen 2022

Utbildning och bakgrund: Kandidatexamen i företagsekonomi samt studier i statsvetenskap. 30-årig erfarenhet inom life science. Erfarenhet av internationell företagsledning med ledande befattningar inom AstraZeneca, Amgen International och Shire Pharmaceuticals. Kunskap inom affärs- och produktutveckling, R&D, market access, marknadsföring och utveckling av kommersiella strategier. Medgrundare av PCW Consultants AB. För närvarande mentor vid The Nordic Mentor Network for Entrepreneurship samt konsult på PCW Consultants AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Mevia AB samt suppleant i PCW Consultants AB.

Aktieinnehav: Nej.

Bedöms beroende i förhållande till bolaget och dess ledning men oberoende i förhållande till större aktieägare.


Christer Nordstedt

född 1962
Invald i styrelsen 2023

Utbildning och bakgrund: Läkare, medicine doktor och docent inom farmakologi och biokemi vid Karolinska
Institutet. Forskarutbildning hos nobelpristagaren Paul Greengard vid Rockefeller University i New
York.

Mer än tjugoårig internationell erfarenhet som forsknings- och
företagsledare inom läkemedelsindustrin. Innehaft befattningar såsom global forskningschef för innovativa läkemedel på Teva Pharmaceuticals, ansvarig för forskning och utveckling hos Orion Cooperation, Vice President hos AstraZeneca, Senior Vice President hos Hoffman-LaRoche och Eli Lilly. Tidigare styrelsemedlem i Orion Diagnostics och Fermion samt VD för Vivesto AB. För närvarande VD för Oblique Therapeutics AB (publ) och dess dotterbolag CINDA PHARMA AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Wntresearch AB och Snevringe AB. Styrelseledamot i CINDA PHARMA AB

Aktieinnehav: Nej.

Bedöms oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men inte till dess större aktieägare.


Daniel Johnsson

född 1968
Invald i styrelsen 2023

Utbildning och bakgrund: Civilingenjörsstudier i elektroteknik vid Chalmers Tekniska högskola. Studier inom civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan i Göteborg. Militärtjänstgöring. Mångårig erfarenhet av att driva och inneha ledande befattningar i börsbolag. Tidigare grundare och VD i Exertis CapTech Ab, medgrundare till Fractal Gaming AB, tidigare huvudägare i Inet AB och CapTech Distribution AB. Mångårig erfarenhet av läkemedelsindustrin genom uppdrag som styrelseordförande i Oblique Therapeutics AB (publ) och dess dotterbolag CINDA PHARMA AB samt i NanoEcho AB (publ). För närvarande VD för Quiq Holding AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Board of NanoEcho AB (publ), CINDA PHARMA AB, Postery AB, Renable AB och Admazing AB. Styrelseledamot i Quiq Holding AB, CapTech Holding AB, JOSI Holding AB, JHD Holding AB, Tura Group AB, Flower Infrastructure Technologies AB, Brink Commerce AB, Chilimobil Sweden AB, Hilke Collection AB and Playground TV AB.

Aktieinnehav: 4 500 400 A-aktier samt 1 829 391 via bolag/närstående/legala enheter.

Bedöms oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning men inte oberoende i förhållande till större aktieägare.


Gunnar Olsson

född 1953
Invald i styrelsen 2017
VD sedan 2023

Utbildning och bakgrund: MD, PhD, docent vid Karolinska Institutet, medicine hedersdoktor vid Göteborgs Universitet. Adjungerad professor vid Karolinska Institutet 1998-2010. 35 års erfarenhet inom life science företag. Innehaft ledande befattningar inom AstraZeneca under 25 år, varav 10 år som ledare för terapiområdena Cardiovascular and Gastro-intestinal inom Global R&D. Varit ansvarig för utveckling av sju globala blockbusters/mega-läkemedel. Sedan 2013 innehaft styrelse- och konsult uppdrag i bio-tech företag sprungna ur svensk akademisk forskning.

Pågående uppdrag: Vice styrelseordförande i Hjärt och Lungfonden Svenska Nationalföreningen mot hjärt och lungsjukdomar och i Bundy Academy vid Lunds universitet. Styrelseledamot i Amplifier Tx AB, Betagenon AB, Betagenon Bio AB, Gesynta Pharma AB och Olsson Solutions AB. Bolagsman i Olsson Solutions Kommanditbolag.

Aktieinnehav: 4 000 A-aktier.

Bedöms oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare men inte till bolaget eller bolagsledningen (anställd).


Rein Piir

född 1958
Invald i styrelsen 2016

Utbildning och bakgrund: Civilekonom med BSc i Företagsekonomi och ledning vid Uppsala universitet. 35 års erfarenhet av rådgivning inom kapitalmarknadsfrågor och finansiering. Innehaft positioner som analyschef på Carnegie Investment Bank, strateg Alecta, CFO/IR-chef Medivir samt revisor på PricewaterhouseCoopers AB, IR-ansvarig på Oncopeptides AB samt, genom Piir & Partner AB, behjälplig med arbetet kring investerarrelationer på Camurus AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Piir & Partner AB. Styrelseledamot i L. E. Svensson Snickeri Aktiebolag.

Aktieinnehav: 36 333 A-aktier och 5 567 B-aktier via bolag/närstående.

Bedöms oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.


Veronica Wallin

född 1986
Invald i styrelsen 2023

Utbildning och bakgrund: Magisterexamen i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Studier inom marknadsföring, PR, kommunikation och redovisning vid The State University of New York at New Paltz. 10-årig erfarenhet inom Life Science, bland annat genom styrelseuppdrag och ledande positioner i bolag inom branschen. Innehaft positioner som styrelseledamot i Alligator Bioscience, CFO på apoteksbolaget ApoEx AB samt som revisor på BDO. För närvarande CFO på medicinteknikbolaget Episurf Medical AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Episurf Europe AB, Episurf Operations AB, Episurf IP-Management AB, Episurf DE GmbH, Episurf UK Ltd och Episurf Australia Pty Ltd.

Aktieinnehav: Nej.

Bedöms oberoende i förhållande till bolaget, dess ledning och större aktieägare.Pågående uppdrag avser hos Bolagsverket registrerade uppdrag per den 29 april 2024 och innefattar inte uppdrag inom IRLAB-koncernen. Aktieinnehav avser innehav registrerade i den hos Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 30 april 2023 justerat för av Bolaget kända förändringar fram till den 30 april 2024.