Ledning

Gunnar Olsson
född 1953
VD

MD, PhD, docent vid Karolinska Institutet, medicine hedersdoktor vid Göteborgs Universitet. Adjungerad professor vid Karolinska Institutet 1998-2010. 35 års erfarenhet inom life science företag. Innehaft ledande befattningar inom AstraZeneca under 25 år, varav 10 år som ledare för terapiområdena Cardiovascular and Gastro-intestinal inom Global R&D. Varit ansvarig för utveckling av sju globala blockbusters/mega-läkemedel. Sedan 2013 innehaft styrelse- och konsult uppdrag i bio-tech företag sprungna ur svensk akademisk forskning. Olsson är även styrelseledamot i IRLAB Therapeutics AB. För övriga uppdrag, se Styrelse.

Aktieinnehav: 4 000 aktier av serie A


Nicholas Waters
född 1962
Executive Vice President & Head of R&D

PhD i Farmakologi vid Göteborg universitet. Arbetade i nobelpristagaren Arvid Carlssons forskargrupp vid institutionen för farmakologi vid Göteborgs universitet 1987-2000. Han disputerade år 1995. År 1996 var han hjärnfondsstipendiat. År 1998 var han med och grundade A Carlsson Research AB (CR), och arbetade därefter som forskningschef i bolaget fram till 2006 då han utsågs till VD. Han arbetade som VD i CR och Neurosearch Sweden AB 2006-2012. Han var styrelseledamot i A Carlsson Research AB 1998-2002 och i NeuroSearch Sweden AB var han styrelseledamot 2006-2012. Under 2010-2012 var han även Executive Vice President Research i NeuroSearch A/S. Under åren 2007-2010 var han styrelseledamot i Sweden BIO. År 2013 medgrundade han IRLAB. VD i IRLAB 2013-2022.

Aktieinnehav: 1 340 904 aktier av serie A och 17 892 av serie B varav 736 200 aktier av serie A och 8 946 av serie B ägs direkt. Susanna Holm Waters, som också är del av ledningen, äger resterande.


Viktor Siewertz
född 1971
CFO

Viktor Siewertz har sin expertis inom redovisning, finansiering och affärsutveckling samt M&A och ECM-transaktioner med över 25 års erfarenhet från att arbeta med medelstora bolag. Hans erfarenhet sträcker sig över revision inom Deloitte, analys och support till portföljbolag (finansiering och affärsutveckling) på riskkapitalbolaget Speed Ventures och corporate finance inom HSH Nordbank, Handelsbanken och Consensus Asset Management som projektledare och företagsledning med fokus på M&A, kapitalanskaffningar och ECM-transaktioner. 2013 medgrundade han en verksamhet inom corporate finance och började arbeta med finansieringen av IRLAB som konsult. Han utsågs 2016 till COO för att projektleda börsintroduktionen och utsågs 2017 till CFO. Siewertz har en jur.kand. (avtalsrätt, bolagsrätt och skatterätt) och en magisterexamen i redovisning och finansiering (transaktioner och värdepapperisering) från Handelshögskolan i Göteborg.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i de egna bolagen Vestigium AB, Investigium AB och Slavestigium AB samt i Operatio Finis AB. Styrelsesuppleant i Ignavia AB, HyrMax Rental AB, Moorgate Investment AB, Töreboda Vind AB och ContentMap Holding AB.

Aktieinnehav: 233 965 aktier av serie A personligen samt via bolag/närstående.


Clas Sonesson
född 1961
Chief Scientific Officer (CSO)

PhD i Medicinsk kemi. Arbetade som läkemedelskemist och doktorand i nobelpristagaren Arvid Carlssons forskargrupp vid institutionen för farmakologi vid Göteborgs universitet 1989– 2000. År 1998 var han med och grundade A Carlsson Research AB, som såldes till NeuroSearch Sweden A/S 2006 och i samband därmed bytte firma till NeuroSearch Sweden AB. I A Carlsson Research AB/NeuroSearch Sweden AB var han styrelseledamot 1998-2002, Head of Medicinal Chemistry 2000-2002, Director of Chemistry & IP 2002-2009, Head of Discovery 2009-2011 och Vice President Chemistry & IP 2011-2012. Under åren på A Carlsson Research AB/NeuroSearch Sweden AB var han också CMC-ansvarig i några utvecklingsprojekt. År 2013 var han medgrundare av IRLAB. Chief Scientific Officer (CSO) i IRLAB sedan 2013.

Aktieinnehav: 748 589 aktier av serie A och 8 946 aktier av serie B.


Joakim Tedroff
född 1961
Chief Medical Officer (CMO)

Dr. Joakim Tedroff, M.D. Ph.D., är specialist i neurologi med fokus på neurodegenerativa sjukdomar. Han är också docent i experimentell neurologi vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Joakim har mer än 20 års erfarenhet från läkemedelsindustrin med lång erfarenhet av att bedriva klinisk forskning från fas 1 till fas 3 studier. Han var medgrundare av Carlsson Research och 2013 var han med och grundade IRLAB. Han har tidigare haft en position som CMO på A. Carlsson Research AB, och som Vice President på NeuroSearch. Han har varit styrelseledamot för Stockholm Brain Institute, XBrane Biopharma, Integrative Research Laboratories AB och varit ordförande för Abera Bioscience. Joakim har även arbetat som konsult för ett antal läkemedelsföretag inom neurologiområdet, inklusive Allergan, Orion, Pfizer, Abbvie och Lundbeck samt för riskkapitalföretag inom life science-projekt.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot: Tedroff NeuroCare AB och Linnea Pharma AB. Styrelsesuppleant: Palette Film AB.

Aktieinnehav: 681 339 aktier av serie A, 8 946 aktier av serie B samt 8 049 teckningsoptioner, motsvarande 40 245 aktier av serie A, personligen samt via bolag/närstående..


Susanna Holm Waters
född 1966
Director of Biology & Biostatistics

Dr Susanna Waters, M.D. Ph.D., började i nobelpristagaren Arvid Carlssons forskargrupp vid institutionen för farmakologi vid Göteborgs universitet 1993 och har sedan dess arbetat med forskning och klinisk utveckling inom CNS farmakologi och ’drug discovery’, farmakokinetik, klinisk farmakologi och klinisk grundforskning, både i samarbete med läkemedelsbolag och akademiskt, med fokus på beräkningsbiologiska tillämpningar. Hon har också varit kliniskt verksam, som läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (2015-2019). Susanna var medgrundare till A Carlsson Research AB där hon var Director of Computational Biology & Biostatistics 2000-2006. Hon var Director of Molecular Biology & Pharmacokinetics på NeuroSearch Sweden 2007-2010 och därefter Director of Biology 2011-2012. Hon ingår I ledningsgruppen på IRLAB sedan 2013, och var Director of Biology & Biostatistics fram till 2022, då hon utsågs till Director of Systems Pharmacology. Susanna är leg. läkare och Med Dr i farmakologi. Susanna är medgrundare till IRLAB.

Aktieinnehav: 1 340 904 aktier av serie A och 17 892 av serie B varav 604 704 aktier av serie A och 8 946 av serie B ägs direkt. Nicholas Waters, som också är del av ledningen, äger resterande.


Peder Svensson
född 1962
Director of Computational Chemistry & Biology och Chief Information Officer (CIO)

PhD i fysisk organisk kemi. Över 25 års erfarenhet av forskning och forskningsledning inom läkemedelsindustrin. Peder arbetade på Astra Hässle (senare AstraZeneca R&D Mölndal) som Computational Chemist inom kardiovaskulär och gastrointestinal forskning i åtta år. Han började på A Carlsson Research AB 2000, vilket bolag senare bytte firma till NeuroSearch Sweden AB. I A Carlsson Research AB/NeuroSearch Sweden AB var han Head of Computational Chemistry & Chief information Officer 2000-2011 och Director of Computational Chemistry & Biology, IT 2011-2012. Han är medgrundare till IRLAB.

Aktieinnehav: 252 979 aktier av serie A och 8 946 av serie B personligen samt via bolag/närstående.
Pågående uppdrag avser hos Bolagsverket registrerade uppdrag per den 29 april 2024 och innefattar inte uppdrag inom IRLAB-koncernen. Aktieinnehav avser innehav registrerade i den hos Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 29 april 2024 justerat för av Bolaget kända förändringar fram till den 20 maj 2024.