Upptäcktsfas

Molekyler i upptäcktsfasen utvecklas med forskningsplattformen ISP. Målet är att identifiera molekyler som kan vidareutvecklas i preklinisk fas.

P003

P003-projektet syftar till att upptäcka och utveckla dopamin D1- och D2-receptoragonister som erbjuder en oral administrering endast en gång dagligen och som kombinerar bättre effekt på de klassiska motoriska symptomen vid Parkinson (tremor, stelhet och långsamma rörelser) men är fria från de begränsningar som levodopa uppvisar (d.v.s. den korta verkningstiden och dyskinesier). Med hjälp av både forskningsplattformen ISP och specialiserade prekliniska modeller för Parkinson, har ett antal substanser identifierats som är oralt tillgängliga, potenta och som uppvisar effekt under lång tid utan att inducera dyskinesier under långtidsbehandling. Dessa substanser skiljer sig tydligt från de levodopabehandlingar som finns tillgängliga idag.

IRL1117 är den första läkemedelskandidaten som är nominerad för vidare klinisk utveckling från P003-projektet. IRL1117 är en oralt tillgänglig och potent dopamin D1- och D2-receptoragonist som har visat snabbt tillslag och mer än 10 timmar av bibehållen effekt i prekliniska studier. Utöver IRL1117 finns ett antal uppföljningssubstanser identifierade med differentiering relaterade till verkningstid och tid till maximal effekt.