Valberedning inför årsstämma 2024

Enligt den instruktion för valberedning i IRLAB Therapeutics AB som antogs på årsstämman den 22 maj 2024 ska valberedningen, utöver styrelsens ordförande, bestå av representanter för de tre största aktieägarna, eller ägargrupperna, av Euroclear Sweden AB registrerade per den 31 augusti.

Valberedningen hade inför årsstämman 2024 följande sammansättning:

  • Clas Sonesson, forskningschef (CSO) på IRLAB och en av IRLAB:s grundare. Utsedd av en ägargrupp bestående av bolagets grundare m. fl. som representerar cirka 14 procent av aktier och röster;
  • Daniel Johnsson, entreprenör, bolagsutvecklare och investerare samt styrelseledamot i IRLAB, utsedd av en ägargrupp som representerar cirka 13 procent av aktier och röster;
  • Anders Vedin, bakgrund från ledande positioner inom globala läkemedelsföretag samt tidigare styrelseordförande i IRLAB, utsedd av en ägargrupp som representerar cirka 13 procent av aktier och röster; samt
  • Carola Lemne, styrelseordförande i IRLAB Therapeutics AB.

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i IRLAB Therapeutics AB som sammanlagt representerar cirka 40 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2023.

Information om valberedningens arbete samt instruktionen till valberedningen återfinns på bolagets hemsida under sektionen för bolagsstyrning. Valberedningens förslag presenterades i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets webbplats, www.irlab.se. Årsstämman 2024 hölls den 22 maj 2024.

Aktieägare som önskade lämna förslag till valberedningen skulle göra detta skriftligen, senast den 31 januari 2024, per e-post ir@irlab.se.