IRL757

Läkemedelskandidaten IRL757 är sprungen ur forskningsprogrammet P001 och avser att behandla apati vid neurologiska sjukdomar. Läkemedelskandidaten är i Fas I.

IRL757 är i klinisk utveckling och har som målsättning att behandla apati vid Parkinson och andra neurologiska sjukdomar med en oral tablett som tas en gång dagligen. Apati är ett funktionsnedsättande tillstånd som drabbar över 10 miljoner människor i USA och lika många i Europa. Prevalensen är hög och apati beräknas förekomma hos 20–70 procent av personer med Parkinson och hos 20–90 procent av personer med Alzheimers sjukdom och andra CNS-sjukdomar.

IRL757 har visat gynnsamma effekter i flera prekliniska modeller för nedsatt kognitiv funktion och motivation. Effekterna av IRL757 som observerats i dessa modeller antas vara kopplade till IRL757:s förmåga att motverka en försvagning av nervsignalering från hjärnbarken till djupare liggande hjärndelar, en mekanism som har föreslagits ligga till grund för apati vid neurologiska sjukdomar.

Icke-kliniska utvecklingsaktiviteter relaterade till CMC, toxikologi- och säkerhetsstudier för att förbereda inlämning av ansökan om att påbörja en Fas I-studie har genomförts och en Fas I studie inleddes i slutet av maj 2024.

I slutet av 2023 beviljades IRLAB över 20 miljoner SEK från forskningsstiftelsen The Michael J. Fox Foundation, världens största icke vinstdrivande stiftelse inriktad på Parkinsons, för att finansiera Fas I-programmet och i maj 2024 tillkännagavs ett forskningssamarbete med MSRD, en del av Otsuka-koncernen, där MSRD/Otsuka finansierar utvecklingen av IRL757 till och med kliniskt Proof-of-Concept.