IRL1117

Läkemedelskandidaten IRL1117 utvecklas som en oral behandling för grundsymtomen av Parkinson, att tas en gång om dagen, utan att orsaka de besvärliga komplikationer som dagens standardbehandling med levodopa ger upphov till. Utvecklingen mot kliniska studier har påbörjats och IRL1117 förväntas vara förberett för att inleda Fas I-studier under 2024.

Läkemedelskandidaten IRL1117 kommer att utvecklas som en oralt administrerad behandling för grundsymtomen av Parkinson, att tas en gång om dagen, utan att orsaka de besvärliga komplikationer som dagens standardbehandling med levodopa ger upphov till. IRL1117 är en potent dopamin D1- och D2-receptoragonist som i prekliniska studier har visat snabbt tillslag och mer än 10 timmar av bibehållen effekt.

Personer med Parkinsons sjukdom ordineras idag anti-Parkinsonbehandlingen levodopa som behandlar sjukdomens grundsymtom tremor, stelhet och långsamma rörelser. Levodopa har utgjort standardbehandlingen vid Parkinson sedan 1960-talet och är för närvarande den enda medicinen som ger symtomatisk lindring av sjukdomen under hela dess progression. Levodopa har dock betydande behandlingsrelaterade begränsningar, särskilt den korta verkningstiden samt förekomsten av behandlingsrelaterade komplikationer i form av överdrivna ofrivilliga rörelser. I jämförelse med en levodopabehandling skiljer sig IRL1117 betydligt eftersom den har lång effektduration och uppvisar en långvarig anti-Parkinson effekt utan att inducera de besvärande komplikationerna under långtidsbehandling.

IRL1117 fortsätter med interna utvecklingsaktiviteter som toxikologistudier och aktiviteter relaterat till tillverkning under 2024 i förberedelse för Fas I.

P003-projektet syftar till att upptäcka och utveckla dopamin D1- och D2-receptoragonister som erbjuder en oral administrering endast en gång dagligen och som kombinerar bättre effekt på de klassiska motoriska symptomen vid Parkinson (tremor, stelhet och långsamma rörelser) men är fria från de begränsningar som levodopa uppvisar (d.v.s. den korta verkningstiden och de motoriska komplikationerna). Utöver IRL1117 finns ett antal uppföljningssubstanser identifierade med differentiering relaterade till verkningstid och tid till maximal effekt.


Om P003-projektet

Forskningsprojektet P003 upptäcker och utvecklar innovativa nya läkemedel för Parkinson.

Vår portfölj

Forskning och utveckling av läkemedel för att kunna förbättra livet för personer som lever med Parkinsons sjukdom.