PD-LIDs

PD-LIDs innebär ofrivilliga rörelser eller så kallade dyskinesier som uppkommer som en biverkan av den nödvändiga behandlingen med levodopa. Dyskinesier har varit ett medicinskt behov ända sedan introduktionen av levodopa på 1970-talet. Anledningen till att patienter utvecklar LIDs är sannolikt multifaktoriell, men senare års forskning har pekat på att en specifik mottagarreceptor för dopamin (D3) har stor betydelse för uppkomsten av denna behandlingskomplikation.

Ca 30% av alla parkinsonpatienter utvecklar LIDs
Levodopa-inducerade dyskinesier vid Parkinsons sjukdom (PD-LIDs) involverar antingen en enskild del av kroppen, t.ex. ett ben eller en arm, eller hela kroppen. Detta resulterar i det ryckiga rörelsemönster som ofta är associerat med parkinsonpatienter. LIDs uppkommer ofta efter en längre period med levodopabehandling, vilket är standardbehandlingen för huvudsymtomen vid Parkinsons sjukdom och nödvändigt för att undvika stelhet, tremor och svårighet att röra sig. Mer än 30% av patienterna med Parkinsons sjukdom utvecklar dyskinesier inom fem år och nära 60% har det efter tio år av behandling med levodopa.

Enda godkända behandlingen har begränsningar
I Europa finns ännu inget godkänt läkemedel som specifikt adresserar behandling av PD-LIDs, men läkemedlet amantadin finns tillgängligt som en brett täckande behandling av Parkinsons sjukdom. Amantadin minskar inte de positiva effekterna av levodopa och kan fungera bra för vissa patienter. Amantadin har dock mild effekt och behandlingen är behäftad med biverkningar, där hallucinationer är de mest framträdande. Det diskuteras också om läkemedlet fungerar längre än 6-12 månader. Amantadin ER, en långsamt verkande formulering av amantadin, registrerades i USA i augusti 2017 för behandling av PD-LIDs. . När ingen av dessa behandlingsmetoder fungerar kan kirurgiska ingrepp som Duodopa/Duopa, där levodopa pumpas direkt in i tarmen, eller så kallad deep brain stimulation, där elektroder opereras in i hjärnan, tillgripas. Detta är däremot endast för de allra svåraste fallen då det innebär svåra biverkningar och höga behandlingskostnader.

Det finns ett stort behov av behandlingar som kan kontrollera LIDs vid Parkinsons sjukdom för att ge längre varaktighet av levodopabehandling. De behandlingar som finns tillgängliga idag innebär svåra biverkningar som försämrar patienternas livskvalitet.