Årsstämma 2017

Årsstämman för 2017 hölls den 16 maj i Göteborg, Sverige. Nedan finns dokument relaterade till årsstämman.

Dokument från årsstämman:

Protokoll från årsstämma 2017-05-16

Dokument tillgängliga före årsstämman:

Kallelse till årsstämma 2017