Årsstämma 2023

Årsstämman 2023 hölls den 20 juni 2023.

Dokument tillgängliga efter stämman

Protokoll från årsstämman >

Kommuniké >

Bolagspresentation från vd och CFO >

Revisionsutlåtande >

Kallelse och övriga dokument tillgängliga före årsstämman

Kallelse till årsstämma 2023 >

Årsredovisning 2022 >  (innehåller även revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport och revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten)

Förslag till ersättningsriktlinjer >

Ersättningsrapport 2022 >

Revisorns yttrande avseende ersättningsrapporten >

Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2023 (uppdt 26 maj) > (innehåller även information om föreslagna ledamöter)

Förslag till instruktion till valberedningen >