SENASTE PRESSRELEASER

EVENT KALENDER

FINANSIELL KALENDER

KOMMANDE

23 FEBRUARI 2022

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

NÄSTKOMMANDE

4-8 APRIL, 2022

ÅRSREDOVISNING

11 MAJ 2022

ÅRSSTÄMMA

PRESS BILDER

NICOLAS WATER / CEO

VICTOR SIEVERTZ / CFO

JOAKIM TEDROFF /