Natures npj Parkinson’s Disease publicerar klinisk studie med IRLAB:s läkemedelskandidat IRL790

6 december 2018

IRLAB meddelade idag att en publikation baserad på den kliniska Fas Ib-studien med IRL790 i patienter med Parkinsons sjukdom och dyskinesier idag publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften npj Parkinson’s Disease utgiven av Nature.

IRL790 är en av IRLAB:s ledande läkemedelskandidater och utvecklas för behandling av dyskinesier och psykos vid Parkinsons sjukdom. Den kliniska Fas Ib-studien visar att IRL790 är väl tolererad och har en mycket god säkerhetsprofil. Vidare visades den positiva effekten att dyskinesier minskade i gruppen behandlad med IRL790, men inte i placebogruppen. Läkemedelskandidaten genomgår nu en klinisk Fas IIa-studie i en större grupp patienter för vidare studier av den effekt som observerades i Fas Ib-studien.

”Att vår studie nu blir publicerad i tidskriften npj Parkinson’s Disease validerar vår forskning och är självklart en stor merit för IRLAB, våra samarbetspartners och studiens prövningsledare”, sade Joakim Tedroff, medicinsk chef (CMO) på IRLAB.

npj Parkinson’s Disease publiceras av Nature och är en internationell tidskrift som lyfter fram de viktigaste vetenskapliga framstegen inom forskning om Parkinsons sjukdom.

Publikationen: Svenningsson, P. et al. Safety and tolerability of IRL790 in Parkinson’s disease with levodopa-induced dyskinesia—a phase 1b trial. npj Parkinson’s Disease. DOI-nummer 10.1038/s41531-018-0071-3.

Länk till npj Parkinson’s Diesease: www.nature.com/npjparkd/

För mer information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Joakim Tedroff, CMO 
Tel: +46 70 760 16 91
E-post: joakim.tedroff@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag, listat på Nasdaq First North Premier som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens.

IRLAB har två kliniska läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, inriktade mot medicinska behov vid Parkinsons sjukdom, samt ytterligare projekt i preklinisk fas.

IRLAB:s forskning syftar till att upptäcka och utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av hjärnans sjukdomar, där stora medicinska behov idag föreligger. Med hjälp av den unika systembiologiska forskningsplattformen, ISP, upptäcks dess nya behandlingsprinciper.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se.

Dokument & Länkar

Citat

"Att vår studie nu blir publicerad i tidskriften npj Parkinson’s Disease validerar vår forskning och är självklart en stor merit för IRLAB, våra samarbetspartners och studiens prövningsledare." Joakim Tedroff, medicinsk chef (CMO)