IRLAB:s IRL790 föreslås få unikt INN av WHO

26 september 2019

IRLAB meddelade idag att Världshälsoorganisationen (WHO) har föreslagit namnet mesdopetam som ett ’International Nonproprietary Name’ (INN) för bolagets läkemedelskandidat IRL790. WHO drog slutsatsen att IRL790 är helt unik i sin verkningsmekanism och därför behöver dess nya föreslagna INN inte integreras i någon befintlig INN-stam i klassificeringssystemet. INN namnet kommer att tjäna till att identifiera den aktiva läkemedelssubstansen i IRL790 under dess livstid över hela världen bland sjukvårdspersonal, forskare och patienter.

INN-systemet är ett WHO-reglerat klassificeringssystem som har upprättats för att underlätta identifiering av farmaceutiska ämnen eller aktiva läkemedelsingredienser på ett unikt och globalt erkänt sätt. Genom systemet får sjukvårdspersonal en tydlig identifiering av ett läkemedel vilket möjliggör säker förskrivning och utdelning av medicin till patienter. Förslaget och rekommendationen av ett INN, även känd som ett generiskt namn, markerar därför ett viktigt förberedande steg för en läkemedelskandidats marknadsgodkännande och efterföljande lansering.

Nicholas Waters, VD på IRLAB, kommenterade ”I INN systemet är relationen mellan farmakologiskt-associerade substanser identifierad genom en gemensam stam. Bara när substanser visar en ny verkningsmekanism, vilket är relativt ovanligt, så upprättas en ny INN-stam. Vi är därför mycket nöjda med att ha blivit föreslagna ändelsen ”-dopetam” för IRL790, vilket framöver kan komma att bli en stam. Detta skulle understryka kandidatens position som en potential first-in-class behandling vid Parkinsons sjukdom.”

Enligt WHO:s förordningar följer efter publiceringen av ett föreslaget INN en period på fyra månader där potentiella invändningar som stöds av starka skäl kan lämnas in till WHO. Om ingen part invänder mot INN blir det föreslagna INN ett rekommenderat INN.

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt biotechbolag fokuserat på Parkinsons sjukdom. Bolagets kliniska Fas II-kandidater, IRL752 och IRL790, ämnar behandla några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (LIDs), psykos och demens. Genom den proprietära forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. Mer information på www.irlab.se.

Dokument & Länkar

Citat

"I INN systemet är relationen mellan farmakologiskt-associerade substanser identifierad genom en gemensam stam. Bara när substanser visar en ny verkningsmekanism, vilket är relativt ovanligt, så upprättas en ny INN-stam. Vi är därför mycket nöjda med att ha blivit föreslagna ändelsen ”-dopetam” för IRL790, vilket framöver kan komma att bli en stam. Detta skulle understryka kandidatens position som en potential first-in-class behandling vid Parkinsons sjukdom." Nicholas Waters, VD