IRLAB presenterar på 2019 års ’International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders’

23 september 2019

IRLAB meddelade idag att professor Per Svenningsson, för IRLAB:s räkning, kommer att presentera en poster med titeln ”A phase IIa trial studying the safety and tolerability pf IRL752 in patients with Parkinson’s disease dementia” på 2019 års ’International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders’ i Nice, Frankrike. Presentationen kommer att hållas måndag den 23 september.

Kongressen ’International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders’ 2019 hålls den 22–26 september och syftar till att uppmuntra spridning av idéer mellan de som är involverade inom vård och forskning om rörelserelaterade sjukdomar för att främja framsteg inom både klinik och vetenskap. Kongressen vänder sig till kliniskt verksamma läkare, forskare, sjukvårdspersonal, post-doktorer, och läkarstudenter med intresse för den aktuella forskningen och metoder för diagnos och behandling av rörelserelaterade sjukdomar.

Nicholas Waters, VD på IRLAB, kommenterade ”Professor Svenningsson är en enastående forskare och vi är glada över att ha ett nära samarbete med honom. Det är fantastiskt att få denna typ av erkännande i den medicinska sfären och det är ett privilegium att bli utvald att presentera vid kongressen, vilket också innebär att vår data fångade kongressutskottets intresse bland många andra inskickade abstrakt.”

För att hitta posterpresentationen:

Abstraktets nummer: 209

Abstraktets titel: ‘A phase IIa trial studying the safety and tolerability of IRL752 in patients with Parkinson’s disease dementia’

Postersessionens ämne: Kliniska prövningar, farmakologi och behandling

Presentationsdatum: måndag 23 september

Presentationstid: 13:45 – 15:15

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt biotechbolag fokuserat på Parkinsons sjukdom. Bolagets kliniska Fas II-kandidater, IRL752 och IRL790, ämnar behandla några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (LIDs), psykos och demens. Genom den proprietära forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. Mer information på www.irlab.se.

Dokument & Länkar

Citat

"Professor Svenningsson är en enastående forskare och vi är glada över att ha ett nära samarbete med honom. Det är fantastiskt att få denna typ av erkännande i den medicinska sfären och det är ett privilegium att bli utvald att presentera vid kongressen, vilket också innebär att vår data fångade kongressutskottets intresse bland många andra inskickade abstrakt." Nicholas Waters, VD