IRLAB presenterar ISP vid konferensen CNS and Neurodegenerative Targets i Boston

26 september 2018

IRLAB:s forskningsplattform, Integrative Screening Process – ISP, röner ett ökat internationellt intresse. ISP kommer att presenteras vid konferensen CNS and Neurodegenerative Targets i Boston den 26-27 september 2018.

IRLAB är inbjudna till konferensen och deltar med presentationen ”Evolving the Concept of Phenotypic Screening to a New Level of Data-Driven, Systems Oriented Drug Discovery”. Presentationen hålls av Peder Svensson, PhD – Director of Computational Chemistry & Biology, CIO. Mer information om ISP finns att läsa på IRLAB:s webbplats, www.irlab.se/isp-platform och i den publicerade artikeln i ACS Chemical Neuroscience, www.bit.ly/IRLAB_ACS.

Konferensen syftar till att belysa de senaste forskningsverktygen och -plattformarna som driver dagens strategier för upptäckt av nya läkemedel för behandling av hjärnans sjukdomar. Mer information finns att läsa på konferensens webbplats, www.discoverytarget.com/CNS-Neurodegenerative-Targets.

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag, listat på Nasdaq First North Premier som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens.

IRLAB har två kliniska läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, inriktade mot medicinska behov vid Parkinsons sjukdom, samt ytterligare projekt i preklinisk fas.

IRLAB:s forskning syftar till att upptäcka och utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av hjärnans sjukdomar, där stora medicinska behov idag föreligger. Med hjälp av den unika systembiologiska forskningsplattformen, ISP, upptäcks dess nya behandlingsprinciper.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se.

Dokument & Länkar