IRLAB har erhållit notice of allowance för amerikanskt patent

11 september 2018

IRLAB har erhållit notice of allowance från United States Patent and Trademark Office (USPTO) avseende ett patent riktat mot nästa generation substanser för behandling av hjärnans sjukdomar. Detta betyder att ett patent, baserat på upptäckter gjorda med IRLAB forskningsplattform, ISP, och som avser nyckelsubstanser inom forskningsprogrammet P001, kommer att godkännas.

”Detta är ett viktigt steg i vårt forskningsprogram P001 och vår strävan mot nästa generation substanser för effektiv behandling av sjukdomar i rörelseapparaten samt psykisk och kognitiv ohälsa. Patentet kommer stärka vår patentportfölj ytterligare och möjliggör valet av nya läkemedelskandidater i vårt arbete att upptäcka och utveckla nya förbättrade behandlingar av hjärnans sjukdomar”, säger Dr Clas Sonesson, IRLAB:s Chief Scientific Officer.

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Clas Sonesson, CSO 
Tel: +46 730 75 77 00
E-post: clas.sonesson@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett forsknings- och utvecklingsbolag, listat på Nasdaq First North Premier som fokuserar på utveckling av nya läkemedel för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens.

IRLAB har två kliniska läkemedelskandidater, IRL752 och IRL790, inriktade mot medicinska behov vid Parkinsons sjukdom, samt ytterligare projekt i preklinisk fas.

IRLAB:s forskning syftar till att upptäcka och utveckla nya läkemedelskandidater för behandling av hjärnans sjukdomar, där stora medicinska behov idag föreligger. Med hjälp av den unika systembiologiska forskningsplattformen, ISP, upptäcks dess nya behandlingsprinciper.

IRLAB är baserat i Göteborg. IRLAB:s verksamhet bedrivs huvudsakligen genom dotterbolaget Integrative Research Laboratories Sweden AB.

För mer information, vänligen besök www.irlab.se.

Dokument & Länkar

Citat

"Detta är ett viktigt steg i vårt forskningsprogram P001 och vår strävan mot nästa generations substanser för effektiv behandling av sjukdomar i rörelseapparaten samt psykisk och kognitiv ohälsa. Patentet kommer stärka vår patentportfölj ytterligare och möjliggör valet av nya läkemedelskandidater i vårt arbete att upptäcka och utveckla nya förbättrade behandlingar av hjärnans sjukdomar." Clas Sonesson, Chief Scientific Officer