IRLAB genomför aktiesplit

17 maj 2019

Vid IRLAB Therapeutics AB:s årsstämma den 25 april 2019 beslutades om en uppdelning av bolagets aktie, en så kallad aktiesplit. De beslutade villkoren för aktiespliten är en 5:1 uppdelning, där varje nuvarande aktie (1) delas upp i fem (5) aktier av samma slag. Datum för genomförandet av uppdelningen har nu fastställts.

Sista dag för handel med aktier före uppdelningen är måndagen den 27 maj 2019 och första dag för handel med aktier efter uppdelningen är tisdagen den 28 maj 2019. Detta innebär att aktiekursen kommer att återspegla effekten av uppdelningen från och med den 28 maj 2019.

Avstämningsdagen för genomförande av uppdelningen infaller onsdagen den 29 maj 2019 och aktierna som erhålls genom uppdelningen beräknas registreras på aktieägarnas konton fredagen den 31 maj 2019 vilket är den första bankdagen efter avstämningsdagen.

Den nya ISIN-koden kommer att vara SE0012675361 för aktierna av Serie A och SE0012675379 för aktierna av Serie B.

Genom uppdelningen kommer antalet aktier i bolaget att öka från sammanlagt 8 099 939, varav 8 028 388 aktier av Serie A och 71 551 aktier av Serie B, till sammanlagt 40 499 695, varav 40 141 940 aktier av Serie A och 357 755 aktier av Serie B. Villkoren för konvertering av aktier av Serie B till aktier av Serie A samt villkoren för utestående teckningsoptioner har som en följd av uppdelningen omräknats i enlighet med villkoren.

Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, CFO 
Tel: +46 727 10 70 70 
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt biotechbolag fokuserat på Parkinsons sjukdom. Bolagets kliniska Fas II-kandidater, IRL752 och IRL790, ämnar behandla några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (LIDs), psykos och demens. Genom den proprietära forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. Mer information på www.irlab.se.

Dokument & Länkar