Idag, den 27 maj, är sista dag för handel i IRLAB:s aktie före aktiesplit

27 maj 2019

IRLAB meddelar att idag, måndag den 27 maj 2019, är sista dagen för handel i bolagets aktie före den beslutade uppdelningen av bolagets aktie. Imorgon, tisdag den 28 maj 2019, är första dagen för handel efter uppdelningen. Detta innebär att aktiekursen kommer att återspegla effekten av uppdelningen från och med den 28 maj 2019.

Villkoren för aktiespliten är en 5:1 uppdelning, där varje nuvarande aktie (1) delas upp i fem (5) aktier av samma slag. För mer information angående aktiespliten hänvisas till tidigare pressmeddelande ”IRLAB meddelar avstämningsdag för aktiesplit” publicerat den 17 maj 2019. Genomförandet av en aktiesplit beslutades vid IRLAB Therapeutics AB:s årsstämma den 25 april 2019.

Uppdelningen av bolagets aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder.

För vidare information

Nicholas Waters, VD                 
Tel: +46 730 75 77 01                
E-post: nicholas.waters@irlab.se

Viktor Siewertz, CFO 
Tel: +46 727 10 70 70 
E-post: viktor.siewertz@irlab.se

Om IRLAB

IRLAB är ett svenskt biotechbolag fokuserat på Parkinsons sjukdom. Bolagets kliniska Fas II-kandidater, IRL752 och IRL790, ämnar behandla några av de svåraste symtomen relaterade till Parkinsons sjukdom: ofrivilliga rörelser (LIDs), psykos och demens. Genom den proprietära forskningsplattformen ISP (Integrative Screening Process) upptäcker och utvecklar IRLAB läkemedelskandidater för sjukdomar relaterade till det centrala nervsystemet (CNS) där stora växande medicinska behov föreligger. Förutom de kliniska kandidaterna har ISP-plattformen dessutom genererat flera CNS-program som nu är i preklinisk fas. IRLAB:s Certified Adviser på Nasdaq First North är FNCA Sweden AB, info@fnca.se, 08-528 00 399. Mer information på www.irlab.se.

Dokument & Länkar