Valberedning inför årsstämma 2023

Enligt den instruktion för valberedning i IRLAB Therapeutics AB som antogs på årsstämman den 11 maj 2022 ska valberedningen, utöver styrelsens ordförande, bestå av representanter för de tre största aktieägarna, eller ägargrupperna, av Euroclear Sweden AB registrerade per den 31 augusti 2022.

De tre största ägarna eller ägargrupperna har nu utsett sina representanter varpå valberedningen inför årsstämman 2023 har följande sammansättning:

  • Clas Sonesson, forskningschef (CSO) på IRLAB och en av IRLAB:s grundare. Utsedd av en ägargrupp bestående av bolagets grundare som representerar knappt 14 procent av aktier och röster;
  • Hans-Peter Ostler, bakgrund från bank och investeringsrådgivning, utsedd av en ägargrupp som representerar drygt 13 procent av aktier och röster;
  • Anders Vedin, bakgrund från ledande positioner inom globala läkemedelsföretag, utsedd av en ägargrupp som representerar drygt 13 procent av aktier och röster; samt
  • Carola Lemne, styrelseordförande i IRLAB Therapeutics AB.

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare som sammanlagt representerar cirka 40 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 30 maj 2023.

Valberedningens förslag presenterades i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida: www.irlab.se.

Aktieägare som önskade lämna förslag till valberedningen skulle ha gjort detta skriftligen, senast den 31 januari 2023, per e-post ir@irlab.se eller per brev till bolagets postadress.