Årsstämma 2022

Årsstämman 2022 hölls den 11 maj i Göteborg samt med möjlighet till förtida poströstning.

Direkt länk till inspelning av årsstämman >
Sändning sker endast efter beslut på årsstämman.

Kallelse och övriga dokument tillgängliga före årsstämman

Kallelsen innehåller även föreslag till instruktioner för valberedningen samt riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

IRLAB – Kallelse årsstämma 2022

IRLAB – Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2022 innehåller även information om föreslagna ledamöter

Årsredovisning 2021 (innehåller även revisionsberättelse, bolagsstyrningsrapport och revisorns yttrande om bolagsstyrningsrapporten)

IRLAB – Ersättningsrapport 2021

IRLAB – Yttrande avseende ersättning

Ytterligare dokument, tillgängliga efter årsstämman

IRLAB – Protokoll från årsstämma 2022 (inklusive bilagor)