VD kommentar Q2 2022

24 augusti 2022

Det är med glädje jag kan ge en lägesrapport om IRLAB:s framsteg under det senaste kvartalet, min första rapport sedan jag tillträdde som VD för bolaget den 1 juli 2022. Jag är tacksam för det varma välkomnande jag har fått och under sommaren har jag samarbetat med Nicholas Waters, ledningsgruppen och styrelsen för att verkligen sätta mig in i verksamheten.

Mina första intryck var mycket uppmuntrande och efter att ha haft en chans att granska våra data och tala öppet med några av de personer som ofta möter patienter, är jag ännu mer optimistisk till att vår pipeline av läkemedelskandidater kommer att ge parkinsonpatienter betydande nytta.

Redan i mina första kontakter med IRLAB var min analys att det finns ett antal övertygande och strategiska skäl som ligger till grund för vår starka affärsplan.

För det första är vår FoU-pipeline med läkemedelskandidater strategiskt utformad och inriktad på att tillgodose patienternas behov under deras tid med Parkinson, genom att erbjuda lindring av de mest besvärliga och kroniska parkinsonsymtomen, såsom dyskinesier, försämrad balans och fall, apati och psykos. Detta tillgodoser inte bara de allvarliga medicinska behov som finns hos de tusentals patienter som lever med Parkinson, utan ger också en mycket attraktiv möjlighet att skapa en framgångsrik läkemedelsutvecklingsverksamhet.

För det andra ger våra Fas IIa-studier med proof-of-concept-data för mesdopetam och pirepemat lovande säkerhets- och effektsignaler i parkinsonpatienter.

För det tredje ger vårt globala licensavtal med Ipsen för att utveckla och kommersialisera mesdopetam en stark klinisk och kommersiell validering av vår verksamhet.

Sist men inte minst har vi en djup och omfattande förståelse för biologin bakom Parkinson och andra CNS-sjukdomar, som har sin grund i Arvid Carlssons och hans forskargrupps Nobelprisbelönade forskning. Denna kunskap och expertis tas tillvara i vår egenutvecklade ISP-plattform med vilken vi kan upptäcka verkligt unika kandidatmolekyler med neurofarmakologisk aktivitet som specifikt adresserar sjukdomsbiologin.

Framöver kommer jag att koncentrera mig på de strategiskt kommersiella, affärsutvecklande och finansiella aspekterna av IRLAB och Nicholas Waters kommer i sin nya roll som EVP och Head of R&D att koncentrera sig på att leverera våra pipelineprogram. Jag kommer att prioritera arbetet med att öka kännedomen och synligheten av IRLAB och programmen i vår pipeline i såväl Norden som internationellt samt fokusera på att förmedla de potentiella betydande patientfördelarna som våra läkemedelskandidater erbjuder.

Jag har också varit imponerad av hur IRLAB bibehållit sitt fokus under covid-19-pandemin och de utmaningar som den medförde. Under det andra kvartalet gjordes stadiga framsteg i vår kliniska Fas IIb-studie med mesdopetam i PD-LIDs. Levodopa-inducerade dyskinesier (LIDs) är ett allvarligt begränsande behandlingsrelaterat symtom som drabbar cirka 30 procent av alla parkinsonpatienter. Vi noterade en ökning av rekryteringen till studien och meddelade nyligen att vi, i samarbete med Ipsen, har utökat studien från 140 till 154 patienter och öppnat ytterligare kliniker i USA och Polen. Det är mycket uppmuntrande att intresset för studien är fortsatt stort bland forskare och patienter trots de restriktioner många regioner har haft relaterat till covid-19. Vi ser också fram emot att rapportera top-line runt årsskiftet.

Under kvartalet engagerades även fortlöpande nya kliniker runt om i Europa i vår randomiserade och placebo-kontrollerade Fas IIb-studie som utvärderar effekten av pirepemat på fallfrekvensen hos parkinsonpatienter, medan screening och patientrekrytering fortsatt på de aktiva klinikerna. Vi strävar efter att rapportera top line-data mot slutet av 2023.

Kassaflödet för det andra kvartalet 2022 var –45 MSEK; vår balansräkning är fortfarande stark med en kassa på 323 MSEK i slutet av kvartalet.

Sammanfattningsvis anser jag att vi är mycket väl positionerade som ett bioteknikföretag med kliniska tillgångar i sen klinisk fas, kommersiell validering och en stark pipeline. Ökad medvetenhet bör därför skapa värdetillväxt för er, våra aktieägare. Jag ser fram emot att träffa så många som möjligt av er vid kommande evenemang såsom Q2-presentationen och investerarevenemang under hösten. Följ oss gärna på LinkedIn och använd vår webbplats för att hålla dig uppdaterad om våra event och aktiviteter.

Richard Godfrey, VD, IRLAB