VD-intervju med Healthcare Direkt

18 juli 2019

Healthcare Direkt intervjuar vd Nicholas Waters om de nyligen publicerade Fas 2a-resultaten med IRL790.

Videoinnehåll

00:43 Beskrivning av forskningsbolaget IRLAB Therapeutics
01:00 IRLAB:s fas 2a studie med läkemedelskandidaten IRL790
01:50 Fas 2a-studiens olika mätmetoder av effekt
02:37 Mätmetoder av effekt hos andra godkända läkemedel
03:45 Möjligheten att påverka studieresultaten med alternativa studieutformning
04:39 Vikten av en god säkerhetsprofil vid behandling av hjärnans sjukdomar
06:08 Nästa steg i utvecklingen av IRL790
07:10 Kostnaden för kommande större studie
07:32 IRLAB:s finansiering och hur länge de likvida medlen räcker
08:14 IRLAB:s utveckling för aktien från årsskiftet
09:43 IRLAB:s vd Nicholas Waters syn på utfallet av studieresultaten
10:36 Möjligheten att använda sig av mätmetoden UDysRS-skalan i kommande studie
12:10 Novartis stopp av utvecklingen av CNP520 inom läkemedelsklassen Bace-hämmare vid behandling av Alzheimers sjukdom
13:01 Astra Zenecas tidigare utveckling av Bace-hämmare
15:58 Börsens kursraketer inom Life Science under 2019
21:09 Sänken inom Life Science under 2019
27:19 Vikten av att sprida riskerna

Healthcare Direkt är programmet där vi pratar om veckans händelser inom life science. I veckans avsnitt gästas vi av IRLAB:s vd Nicholas Waters som berättar om deras studieresultat för läkemedelskandidaten IRL790 vid behandling av ofrivilliga rörelser (dyskinesier) hos patienter med Parkinsons sjukdom i fas 2a.