Symposium på AD/PD 2023: The management dilemma of Parkinson’s disease progression and emerging treatment approaches – organiserat av IRLAB

31 mars 2023

IRLAB-sponsrade ett officiellt symposium med titeln The management dilemma of Parkinson’s disease progression and emerging treatment approaches vid AD/PD™ 2023 internationella konferens om Alzheimers och Parkinsons sjukdomar och relaterade neurologiska sjukdomar. Den framstående panelen av ledande experter tar upp utmaningarna i att behandla Parkinson sjukdom. Detta innovativa program leddes av Mike Ward, medicinsk journalist, med talare som talar om patientresan och behandlingsbehoven i klinik (professor Karl Kieburtz, USA); hur biomarkörer kan omdefiniera vår uppfattning om Parkinsons sjukdom (Dr Ken Marek, USA); nya behandlingar över alla stadier av Parkinsons sjukdom (professor Joakim Tedroff, Sverige). 

Den internationella konferensen om Alzheimers och Parkinsons sjukdomar och relaterade neurologiska störningar 2023, AD/PD™ 2023, äger rum den 28 mars – 1 april 2023 på Svenska Mässan Gothia Towers i Göteborg, Sverige. Mer information om kongressen finns på www.adpd.kenes.com.