Styrelseordförande Gunnar Olsson i Trading Direkt Healthcare om ledningsförändring

13 juni 2022

IRLAB:s styrelseordförande Gunnar Olsson kommenterar ledningsförändringarna i bolaget i Tradig Direkt Healthcare. Klippet är på svenska och medverkan sker vid 01:45 in i klippet.