Presention på ProHearings av Nicholas Waters, vd

25 augusti 2021

Nicholas Waters, vd, presenterade på ProHearings delat KMD den 25 augusti 2021. Efter presentation hålls en Q&A.