Presentation i samband med publikation av bokslutskommunikén 2023

7 februari 2024

VD Gunnar Olsson, och EVP och Head of R&D Nicholas Waters kommenterar bokslutskommunikén för perioden januari-december 2023. Presentationen hölls på engelska.