Presentation av bokslutskommuniké 2021

23 februari 2022

IRLAB:s bokslutskommuniké för 2021 presenterades av VD Nicholas Waters och CFO Viktor Siewertz.

Ladda ned bilderna här: Presentationsbilder bokslutskommuniké 2021