Neuroscience 2022 av Society for Neuroscience

15 november 2022

Nya prekliniska data som visar på Fas IIb läkemedelskandidaten mesdopetams kraftfulla effekt vid Parkinsonpsykos och PD-LIDs kommer presenteras i två vetenskapliga posterpresentationer vid den betydande kongressen Neuroscience 2022 som hålls i San Diego, USA, den 12-16 november och arrangeras av Society for Neuroscience.

Neuroscience 2022 är den mest betydande globala neurovetenskapliga konferensen och organiseras av Society for Neuroscience (SfN). Varje år attraherar konferensen tiotusentals forskare, både från akademin och industrin, och som arbetar inom neurovetenskap. Målet är att främja banbrytande upptäckter inom neurovetenskapen genom att dela de senaste forskningsresultaten och presentera ny vetenskap.

Läs mer om eventet här >