Valberedningens förslag till styrelse i IRLAB Therapeutics AB

24 april 2017

IRLAB Therapeutics AB:s valberedning har informerat bolaget om sitt förslag avseende ny styrelse. Enligt förslaget kommer styrelsen att förstärkas med tre mycket välmeriterade ledamöter – Lars Adlersson, Gunnar Olsson och Hans-Olov Olsson.

[mfn_before_post]

IRLAB Therapeutics AB:s valberedning har informerat bolaget om sitt förslag avseende ny styrelse. Enligt förslaget kommer styrelsen att förstärkas med tre mycket välmeriterade ledamöter – Lars Adlersson, Gunnar Olsson och Hans-Olov Olsson.

Valberedningen föreslår omval av Eva Lindgren, Rein Piir, Jacob Testor och Anders Vedin. Därutöver föreslår valberedningen nyval av Lars Adlersson, Gunnar Olsson och Hans-Olov Olsson. Till ordförande i styrelsen föreslås omval av Anders Vedin.

”Vi är synnerligen nöjda med den föreslagna styrelsens sammansättning och glada att så välmeriterade personer accepterat att ingå i styrelsen. Genom att knyta de nya ledamöterna till IRLAB kompletteras tidigare styrelse med mycket viktig och ledande kompetens inom läkemedelsutveckling, licensaffärer, kommunikation med kunder och investerare samt internationell företagsutveckling”, säger Bo Rydlinger, valberedningens ordförande.

Kort om de föreslagna nya ledamöterna

Lars Adlersson är civilekonom från Uppsala universitet och har genomgått grundläggande biomedicinsk utbildning vid Läkemedelsindustriföreningen, samt ledarskaps- och marknadsföringsutbildningar vid SSE Executive Education (tidigare IFL), London Business School (UK) och Duke University (USA).

Lars Adlersson är för närvarande partner och senior adviser på Six Year Plan AB, tidigare befattningar inkluderar senior consultant Vero Kommunikation AB, senior adviser Pharma Search & Advice AB, CEO Medivir AB, senior analyst (healthcare) vid Handelsbanken Capital Markets, samt ett flertal beslutsfattande positioner inom GlaxoSmithKline’s och Janssen Pharmas globala organisationer.

Adlersson har tidigare arbetat som styrelseordförande i Pharma Search & Advice AB samt styrelseledamot i GlaxoWellcome AB och Evolan Pharma AB. Han är för närvarande styrelseordförande i SwedenBIO samt styrelseledamot i Lundmark & Co Fondförvaltning AB, Synact Pharma AB och Six Year Plan AB.

Gunnar Olsson är legitimerad läkare, medicine doktor, docent och adjungerad professor vid Karolinska Institutet och hedersdoktor i medicin vid Göteborgs Universitet. Han har arbetat som läkare och innehaft akademiska positioner vid Serafimerlasarettet och Danderyds sjukhus i Stockholm.

Han har efter sin akademiska karriär arbetat i läkemedelsindustrin i ett flertal positioner inom Astra Group och AstraZenecas globala forskningsorganisation bl. a. vice president Global R&D, ledamot i AstraZeneca Global Research Management Team, ordförande för AstraZenecas Global CV & GI therapy area. Han har varit ordförande i Symbicon AB, Athera Biotechnologies AB, Olsson Solutions AB, styrelseledamot i European Society of Cardiology, Cereno Scientific AB, partner och senior adviser i Excore Medical samt ordförande i programkommittén för ledarskapsutveckling, Stiftelsen för Strategisk Forskning. Gunnar Olsson har också innehaft beslutsfattande positioner vid regulatoriskt godkännande av 24 läkemedel och vid marknadsintroduktion av sex nya läkemedel under sin tid vid AstraZeneca.

Hans-Olov Olsson är ekonomie hedersdoktor och har en mångårig, synnerligen gedigen internationell industriell erfarenhet och är för närvarande Senior Advisor, Geely Group, styrelseledamot vid HMK stiftelse för ungt ledarskap.

Bland tidigare uppdrag kan nämnas: Senior Industrial Advisor Rothschild & Co, ordförande och vice ordförande i Volvo Cars Group, senior vice president Ford Motor Company, VD i Volvo Cars Group, ordförande i Chalmers, ordförande i Teknikföretagen Sverige, vice ordförande i Svenskt Näringsliv, samt styrelseledamot i Elanders International AB, AB SKF, Lindab International AB, Vattenfall AB och Höganäs AB.

Valberedningens förslag till årsstämman återfinns i sin helhet på bolagets hemsida www.irlab.se

[mfn_after_post]