Valberedningen utsedd inför IRLAB:s årsstämma 2024

7 november 2023

Göteborg, Sverige, 7 november 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att valberedningens ledamöter inför årsstämman 2024 har utsetts.

Göteborg, Sverige, 7 november 2023 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att valberedningens ledamöter inför årsstämman 2024 har utsetts.

Enligt den instruktion för valberedning i IRLAB Therapeutics AB som antogs på årsstämman den 20 juni 2023 ska valberedningen, utöver styrelsens ordförande, bestå av representanter för de tre största aktieägarna, eller ägargrupperna, av Euroclear Sweden AB registrerade per den 31 augusti 2023.

De tre största ägarna eller ägargrupperna har nu utsett sina representanter varpå valberedningen inför årsstämman 2024 har följande sammansättning:

  • Clas Sonesson, forskningschef (CSO) på IRLAB och en av IRLAB:s grundare. Utsedd av en ägargrupp bestående av bolagets grundare m. fl. som representerar cirka 14 procent av aktier och röster;
  • Daniel Johnsson, entreprenör, bolagsutvecklare och investerare samt styrelseledamot i IRLAB, utsedd av en ägargrupp som representerar cirka 13 procent av aktier och röster;
  • Anders Vedin, bakgrund från ledande positioner inom globala läkemedelsföretag samt tidigare styrelseordförande i IRLAB, utsedd av en ägargrupp som representerar cirka 13 procent av aktier och röster; samt
  • Carola Lemne, styrelseordförande i IRLAB Therapeutics AB.

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare i IRLAB Therapeutics AB som sammanlagt representerar cirka 40 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2023.

Information om valberedningens arbete samt instruktionen till valberedningen återfinns på bolagets hemsida under sektionen för bolagsstyrning. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets webbplats, www.irlab.se. Årsstämman 2024 är planerad att äga rum den 22 maj 2024.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 31 januari 2024, per e-post ir@irlab.se.