Valberedningen utsedd inför IRLAB:s årsstämma 2023

15 november 2022

Göteborg, Sverige, 15 november 2022 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett biofarmaceutiskt bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för de mest besvärliga symtomen vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att valberedningens ledamöter inför årsstämman 2023 har utsetts.

[mfn_before_post]

Göteborg, Sverige, 15 november 2022 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett biofarmaceutiskt bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för de mest besvärliga symtomen vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att valberedningens ledamöter inför årsstämman 2023 har utsetts.

Enligt den instruktion för valberedning i IRLAB Therapeutics AB som antogs på årsstämman den 6 maj 2021 ska valberedningen, utöver styrelsens ordförande, bestå av representanter för de tre största aktieägarna, eller ägargrupperna, av Euroclear Sweden AB registrerade per den 31 augusti 2022.

De tre största ägarna eller ägargrupperna har nu utsett sina representanter varpå valberedningen inför årsstämman 2023 har följande sammansättning:

  • Hans-Peter Ostler, bakgrund från bank och investeringsrådgivning, utsedd av en ägargrupp som representerar cirka 20 procent av aktier och röster;
  • Anders Vedin, bakgrund från ledande positioner inom globala läkemedelsföretag, utsedd av en ägargrupp som representerar cirka 14 procent av aktier och röster;
  • Clas Sonesson, forskningschef (CSO) på IRLAB och en av IRLAB:s grundare. Utsedd av en ägargrupp bestående av bolagets grundare som representerar cirka 9 procent av aktier och röster; samt
  • Gunnar Olsson, styrelseordförande i IRLAB Therapeutics AB.

Valberedningens ledamöter är utsedda av ägare som sammanlagt representerar cirka 43 procent av antalet röstberättigade aktier i bolaget enligt ägarförhållanden per 31 augusti 2022.

Information om valberedningens arbete samt instruktionen till valberedningen återfinns på bolagets hemsida under sektionen för bolagsstyrning. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida: www.irlab.se.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen, senast den 31 januari 2023, per e-post ir@irlab.se eller per brev till bolagets postadress.

[mfn_after_post]