Valberedningen i IRLAB utsedd

17 oktober 2019

IRLAB meddelade idag att inför årsstämman 2020 har bolagets tre största ägare, eller ägargrupper, utsett ledamöter till valberedningen. I valberedningen ingår Bo Rydlinger, Daniel Johnsson och Clas Sonesson samt styrelsens ordförande Anders Vedin. Valberedningen representerar tillsammans cirka 57 procent av aktier och röster i bolaget.

[mfn_before_post]

IRLAB meddelade idag att inför årsstämman 2020 har bolagets tre största ägare, eller ägargrupper, utsett ledamöter till valberedningen. I valberedningen ingår Bo Rydlinger, Daniel Johnsson och Clas Sonesson samt styrelsens ordförande Anders Vedin. Valberedningen representerar tillsammans cirka 57 procent av aktier och röster i bolaget.

Enligt den instruktion för valberedning i IRLAB Therapeutics AB som antogs på årsstämman den 25 april 2019 ska valberedningen, utöver styrelsens ordförande, bestå av representanter för de tre största aktieägarna, eller ägargrupperna, per den 31 augusti.

Efter att de tre största ägarna eller ägargrupperna utsett sina representanter har valberedningen haft sitt första möte. Valberedningen består av följande ledamöter:

  •  Bo Rydlinger, valberedningens ordförande, bakgrund från bank- och investeringsverksamhet, utsedd av en ägargrupp som representerar cirka 21 procent av aktier och röster;
  •  Daniel Johnsson, entreprenör, bolagsutvecklare och investerare, utsedd av en ägargrupp som representerar cirka 24 procent av aktier och röster;
  •  Clas Sonesson, forskningschef (CSO) på IRLAB och en av IRLAB:s grundare. Utsedd av en ägargrupp bestående av bolagets grundare som representerar cirka 13 procent av aktier och röster; samt
  •  Anders Vedin, styrelseordförande i IRLAB Therapeutics AB.

Information om valberedningens arbete samt instruktionen till valberedningen återfinns på bolagets hemsida under sektionen för bolagsstyrning (corporate governance). Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2020 samt på bolagets hemsida – irlab.se.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen på bolagets adress eller e-post – info@irlab.se. För att ge valberedningen möjlighet att beakta ett förslag måste det ha inkommit till valberedningen i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari 2020.

[mfn_after_post]

Dokument & Länkar