Valberedningen i IRLAB utsedd inför årsstämma 2021

30 oktober 2020

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att inför årsstämman 2021 har bolagets tre största ägare, eller ägargrupper, utsett ledamöter till valberedningen. I valberedningen ingår Daniel Johnsson, Bo Rydlinger och Clas Sonesson samt styrelsens ordförande Gunnar Olsson. Valberedningen representerar tillsammans cirka 53 procent av aktier och röster i bolaget.

[mfn_before_post]

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att inför årsstämman 2021 har bolagets tre största ägare, eller ägargrupper, utsett ledamöter till valberedningen. I valberedningen ingår Daniel Johnsson, Bo Rydlinger och Clas Sonesson samt styrelsens ordförande Gunnar Olsson. Valberedningen representerar tillsammans cirka 53 procent av aktier och röster i bolaget.

Enligt den instruktion för valberedning i IRLAB Therapeutics AB som antogs på årsstämman den 7 maj 2020 ska valberedningen, utöver styrelsens ordförande, bestå av representanter för de tre största aktieägarna, eller ägargrupperna, per den 31 augusti.

Efter att de tre största ägarna eller ägargrupperna utsett sina representanter har valberedningen haft sitt första möte. Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Daniel Johnsson, valberedningens ordförande, entreprenör, bolagsutvecklare och investerare, utsedd av en ägargrupp som representerar cirka 23 procent av aktier och röster;
  • Bo Rydlinger, bakgrund från bank- och investeringsverksamhet, utsedd av en ägargrupp som representerar cirka 19 procent av aktier och röster;
  • Clas Sonesson, forskningschef (CSO) på IRLAB och en av IRLAB:s grundare. Utsedd av en ägargrupp bestående av bolagets grundare som representerar cirka 11 procent av aktier och röster; samt
  • Gunnar Olsson, styrelseordförande i IRLAB Therapeutics AB.

Information om valberedningens arbete samt instruktionen till valberedningen återfinns på bolagets hemsida under sektionen för bolagsstyrning. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2021 samt på bolagets hemsida: www.irlab.se.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen på bolagets postadress eller e-postadressen: info@irlab.se. För att ge valberedningen möjlighet att beakta ett förslag måste det ha inkommit till valberedningen i god tid före årsstämman, dock senast den 31 januari 2021.

[mfn_after_post]