Styrelseledamot lämnar IRLAB:s styrelse för nytt uppdrag

31 december 2021

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A). Martin Nicklasson har meddelat sin avsikt att utträda ur styrelsen under januari 2022. Bakgrunden är att Nicklasson tillträder nytt uppdrag som styrelseordförande i annat bolag.

[mfn_before_post]

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A). Martin Nicklasson har meddelat sin avsikt att utträda ur styrelsen under januari 2022. Bakgrunden är att Nicklasson tillträder nytt uppdrag som styrelseordförande i annat bolag.

Enligt IRLAB:s bolagsordning ska styrelsen bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter. Efter att Nicklasson lämnat kommer styrelsen att bestå av fem (5) ledamöter och uppfyller därmed fortsatt kraven i bolagsordningen fram till och med den ordinarie bolagsstämman i maj 2022, då en ny styrelse skall utses.

”Jag vill å styrelsens och aktieägarnas räkning rikta ett stort tack till Martin för goda insatser i styrelsearbetet under det gångna året.” säger Gunnar Olsson, styrelseordförande i IRLAB. ”2021 har varit en transformativ period i IRLAB:s utveckling. Den framgångsrika licensaffären med mesdopetam och det regulatoriska godkännandet för start av Fas IIb-studien med pirepemat, har givit oss helt nya förutsättningar att uppfylla IRLAB:s långsiktiga mål.”

[mfn_after_post]