Natures npj Parkinson’s Disease publicerar klinisk studie med IRLAB:s läkemedelskandidat IRL790

6 december 2018

IRLAB meddelade idag att en publikation baserad på den kliniska Fas Ib-studien med IRL790 i patienter med Parkinsons sjukdom och dyskinesier idag publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften npj Parkinson’s Disease utgiven av Nature.

[mfn_before_post]

IRLAB meddelade idag att en publikation baserad på den kliniska Fas Ib-studien med IRL790 i patienter med Parkinsons sjukdom och dyskinesier idag publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften npj Parkinson’s Disease utgiven av Nature.

IRL790 är en av IRLAB:s ledande läkemedelskandidater och utvecklas för behandling av dyskinesier och psykos vid Parkinsons sjukdom. Den kliniska Fas Ib-studien visar att IRL790 är väl tolererad och har en mycket god säkerhetsprofil. Vidare visades den positiva effekten att dyskinesier minskade i gruppen behandlad med IRL790, men inte i placebogruppen. Läkemedelskandidaten genomgår nu en klinisk Fas IIa-studie i en större grupp patienter för vidare studier av den effekt som observerades i Fas Ib-studien.

”Att vår studie nu blir publicerad i tidskriften npj Parkinson’s Disease validerar vår forskning och är självklart en stor merit för IRLAB, våra samarbetspartners och studiens prövningsledare”, sade Joakim Tedroff, medicinsk chef (CMO) på IRLAB.

npj Parkinson’s Disease publiceras av Nature och är en internationell tidskrift som lyfter fram de viktigaste vetenskapliga framstegen inom forskning om Parkinsons sjukdom.

Publikationen: Svenningsson, P. et al. Safety and tolerability of IRL790 in Parkinson’s disease with levodopa-induced dyskinesia—a phase 1b trial. npj Parkinson’s Disease. DOI-nummer 10.1038/s41531-018-0071-3.

Länk till npj Parkinson’s Diesease: www.nature.com/npjparkd/

[mfn_after_post]

Dokument & Länkar