Kallelse till telefonkonferens i samband med IRLABs delårsrapport januari – september 2021

5 november 2021

IRLAB Therapeutics AB (publ) publicerar sin delårsrapport för perioden januari – september 2021 onsdagen den 10 november kl. 07.45. En telefonkonferens kommer att hållas kl.10.30 samma dag där VD Nicholas Waters och CFO Viktor Siewertz presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på svenska och efter presentationen följer en frågestund.

[mfn_before_post]

IRLAB Therapeutics AB (publ) publicerar sin delårsrapport för perioden januari – september 2021 onsdagen den 10 november kl. 07.45. En telefonkonferens kommer att hållas kl.10.30 samma dag där VD Nicholas Waters och CFO Viktor Siewertz presenterar rapporten. Presentationen kommer att hållas på svenska och efter presentationen följer en frågestund.

De som vill delta i telefonkonferensen ringer in på

SE + 46 850 558 373
UK: + 44 333 300 9030

Det går att följa och lyssna på presentationen live via: https://tv.streamfabriken.com/irlab-q3-2021

Presentationsmaterialet kommer att vara på svenska och finnas tillgängligt i samband med telefonkonferensen på www.irlab.se där även den inspelade versionen av presentationen kommer att finnas att tillgå i efterhand.

[mfn_after_post]