IRLAB:s partner Ipsen initierar kliniska studier i linje med mesdopetams utvecklingsplan

6 september 2022

Göteborg, Sverige, 6 september 2022 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett biofarmaceutiskt bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för de mest besvärliga symtomen vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att bolagets partner Ipsen har initierat kliniska studier med läkemedelskandidaten mesdopetam i enlighet med utvecklingsplanen. Dessa kliniska farmakokinetiska standardstudier löper parallellt med den pågående Fas IIb-studien med mesdopetam som genomförs av IRLAB med top line-resultat förväntade runt årsskiftet 2022.

[mfn_before_post]

Göteborg, Sverige, 6 september 2022 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett biofarmaceutiskt bolag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för de mest besvärliga symtomen vid Parkinsons sjukdom, meddelade idag att bolagets partner Ipsen har initierat kliniska studier med läkemedelskandidaten mesdopetam i enlighet med utvecklingsplanen. Dessa kliniska farmakokinetiska standardstudier löper parallellt med den pågående Fas IIb-studien med mesdopetam som genomförs av IRLAB med top line-resultat förväntade runt årsskiftet 2022.

År 2021 förvärvade Ipsen, ett specialty pharma-bolag, de exklusiva globala rättigheterna till utveckling och kommersialisering av mesdopetam-programmet. Ipsen planerar att initiera tre kliniska farmakologiska studier i friska frivilliga vilka inkluderar en farmakokinetisk studie, en läkemedels-interaktionsstudie och en massbalansstudie. Dessa kliniska farmakokinetikstudier kommer att tillföra en standarduppsättning av data som krävs i sena faser av läkemedelsutveckling samt i förberedelse för eventuella ytterligare studier med mesdopetam. Dessa tre studier förväntas slutföras mellan tredje kvartalet 2022 och första kvartalet 2023.

”Vi ser mycket positivt på Ipsens entusiasm och engagemang för mesdopetams utvecklingsplan. Genomförandet av de kliniska farmakokinetiska studierna parallellt med vår Fas IIb-studie kommer att säkerställa en effektiv fortsättning av det sena utvecklingsprogrammet för mesdopetam”, sade Richard Godfrey, VD på IRLAB.

IRLAB bibehåller ansvaret för slutförande av den pågående Fas IIb-studien med mesdopetam, mer information om studien finns på clinicaltrials.gov: NCT04435431 och EudraCT: 2020 -002010-41. Ipsen genomför förberedelser för att ta ansvar för det fortsatta kliniska utvecklingsprogrammet för mesdopetam fram till registrering och kommersialisering.

[mfn_after_post]