IRLAB:s mesdopetam uppvisar antipsykotiska egenskaper i en avancerad modell av psykos vid Parkinsons sjukdom

19 mars 2024

Göteborg den 19 mars 2024 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett företag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för Parkinsons sjukdom, meddelade idag att en vetenskaplig artikel som rapporterar effekterna av IRLAB:s läkemedelskandidat mesdopetam i en preklinisk modell av Psykos vid Parkinsons sjukdoms (PD-P) har publicerats i tidskriften Neurotherapeutics.

Göteborg den 19 mars 2024 – IRLAB Therapeutics AB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A), ett företag som upptäcker och utvecklar nya behandlingar för Parkinsons sjukdom, meddelade idag att en vetenskaplig artikel som rapporterar effekterna av IRLAB:s läkemedelskandidat mesdopetam i en preklinisk modell av Psykos vid Parkinsons sjukdoms (PD-P) har publicerats i tidskriften Neurotherapeutics.

Artikeln beskriver en serie prekliniska studier utförda av gruppen för Integrativ Neurofysiologi vid Lunds Universitet i samarbete med forskare vid IRLAB. Studierna baseras på karakterisering av det neurofysiologiska hjärntillståndet i en avancerad preklinisk modell av PD-P. Effekterna av mesdopetam och två föreningar, klozapin och pimavanserin som används kliniskt för att behandla PD-P samt en experimentell dopamin D3 anatagonist undersöktes i denna modell.

I studierna drogs slutsatsen att mesdopetam uppvisar viktiga egenskaper förknippade med antipsykotisk effekt i denna PD-P-modell och bör undersökas ytterligare som ett potentiellt nytt behandlingsalternativ för PD-P.

"Karakteriseringen av hjärntillståndet som presenteras i artikeln är en imponerande ny teknik som möjliggör en ny nivå av förståelse för de mekanismer i hjärnan som ligger bakom PD-P och är ett utmärkt verktyg för utvärdering av potentiella nya terapier. Dessa nya resultat stöder starkt att mesdopetam har potential som en ny behandling av PD-P, även i ljuset av den mycket fördelaktiga säkerhets- och tolerabilitetsprofilen som setts i kliniska studier med mesdopetam", säger Nicholas Waters, EVP & Head of R&D på IRLAB.