IRLAB:s läkemedelskandidater IRL942 och IRL1009 har beviljats patent i USA och Europa

6 november 2019

IRLAB meddelade idag att läkemedelskandidaterna IRL942 och IRL1009 har beviljats substanspatent i USA och Europa från respektive myndigheter. De prekliniska läkemedelskandidaterna genomgår för närvarande förberedande steg för att uppfylla regulatoriska krav för att få tillstånd att genomföra kliniska fas I-studier. Att säkerställa immateriella rättigheter är ett viktigt steg för att skydda resultaten av bolagets forskning samtidigt som det stärker projektens position och kommersiella potential.

[mfn_before_post]

IRLAB meddelade idag att läkemedelskandidaterna IRL942 och IRL1009 har beviljats substanspatent i USA och Europa från respektive myndigheter. De prekliniska läkemedelskandidaterna genomgår för närvarande förberedande steg för att uppfylla regulatoriska krav för att få tillstånd att genomföra kliniska fas I-studier. Att säkerställa immateriella rättigheter är ett viktigt steg för att skydda resultaten av bolagets forskning samtidigt som det stärker projektens position och kommersiella potential.

Läkemedelskandidaterna IRL942 och IRL1009 är sprungna ur IRLAB:s P001-forskningsprogram och härrör från den egenutvecklade forskningsplattformen ISP. IRL942 och IRL1009 är avsedda för behandling av psykisk och kognitiv funktionsnedsättning samt försämrade motoriska färdigheter kopplade till neurodegenerativa sjukdomar och åldrande. I flera nyligen genomförda prekliniska studier visar läkemedelskandidaterna på förstärkt nervsignalering och förstärkt kognition i beteendestudier.

Nicholas Waters, VD på IRLAB, kommenterade ”De nu beviljade patenten för IRL942 och IRL1009 är en betydande demonstration av innovationskraften i vår forskningsplattform ISP. Två av världens viktigaste patentmyndigheter har oberoende ansett att även dessa ISP-genererade kandidater uppfyller kriterier som nyhetsvärde, uppfinningshöjd och industriell tillämplighet”.

Det amerikanska Patent and Trademark Office (USPTO) och dess europeiska motsvarighet, European Patent Office (EPO), är de myndigheter som har beviljat patenten för läkemedelskandidaterna IRL942 och IRL1009.

[mfn_after_post]

Dokument & Länkar