IRLAB:s läkemedelskandidat pirepemats Fas I-resultat publicerade i vetenskapliga tidskriften CPDD

15 juni 2021

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att en vetenskaplig artikel som beskriver resultaten från den kliniska first-in-human-studien med pirepemat har publicerats i tidskriften Clinical Pharmacology in Drug Development (CPDD). Pirepemat utvecklas för att förbättra balans och minska fall vid Parkinsons sjukdom och har genomgått Fas IIa-studier. En Fas IIb-studie för att utvärdera effekter av pirepemat på fallfrekvens hos patienter med Parkinsons sjukdom planeras att starta under 2021.

[mfn_before_post]

IRLAB (Nasdaq Stockholm: IRLAB A) meddelade idag att en vetenskaplig artikel som beskriver resultaten från den kliniska first-in-human-studien med pirepemat har publicerats i tidskriften Clinical Pharmacology in Drug Development (CPDD). Pirepemat utvecklas för att förbättra balans och minska fall vid Parkinsons sjukdom och har genomgått Fas IIa-studier. En Fas IIb-studie för att utvärdera effekter av pirepemat på fallfrekvens hos patienter med Parkinsons sjukdom planeras att starta under 2021.

Den vetenskapliga artikeln beskriver den randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade, first-in-human-studien med läkemedelskandidaten pirepemat. Studien utvärderade säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik för eskalerande singeldoser och multipla doser av pirepemat. Slutsatsen var att pirepemat var säkert och tolererades väl hos friska manliga frivilliga försökspersoner. Farmakokinetisk analys visade snabb absorption och doslinjär farmakokinetik för pirepemat vid enstaka och upprepade doser. Farmakokinetiken för pirepemat stöder användning tre gånger dagligen för patienter med Parkinsons sjukdom.

”Publicering av resultat från prekliniska och kliniska studier är en viktig del av läkemedelsutvecklingen och står i centrum för vår strategi att etablera vår vetenskap och pipeline i industrin. Detta är den andra publiceringen av Fas I-resultat från våra läkemedelskandidater på kort tid som stöder validering av vår pipelines stora potential inom Parkinsons sjukdom”, säger Susanna Waters, M.D., Ph.D, Director of Biology & Biostatistics vid IRLAB.

Clinical Pharmacology in Drug Development (CPDD) är en internationell, peer-reviewed, online-tidskrift med fokus på publicering av högkvalitativa kliniska farmakologiska studier inom läkemedelsutveckling som primärt, men inte uteslutande, utförs i tidiga utvecklingsfaser med friska försökspersoner.

Artikel: Rein‐Hedin E, Sjöberg F, Waters S, Sonesson C, Waters N, Huss F, Tedroff J. First‐in‐Human Study to Assess the Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of Pirepemat, a Cortical Enhancer, in Healthy Volunteers. Clinical Pharmacology in Drug Development. 2021,0 (0);1–10. https://doi.org/10.1002/cpdd.959.

[mfn_after_post]