IRLAB:s läkemedelskandidat pirepemat presenteras på omslaget av topprankade vetenskapliga tidskriften JPET

10 september 2020

IRLAB meddelade idag att den högt rankade vetenskapliga tidskriften JPET valt att presentera den kemiska strukturen och in vitro-profilen för bolagets läkemedelskandidat pirepemat (IRL752) på omslaget av sin septemberutgåva. Detta med anledning av att en vetenskaplig artikel publicerats i tidskriften, där den unika farmakologiska profilen av pirepemat beskrivs. Läkemedelskandidaten utvecklas för behandling av balansnedsättning och fall vid Parkinsons sjukdom och har uppvisat lovande effekter i en nyligen genomförd fas IIa-studie. IRLAB planerar att initiera en fas IIb-studie med pirepemat under 2020.

[mfn_before_post]

IRLAB meddelade idag att den högt rankade vetenskapliga tidskriften JPET valt att presentera den kemiska strukturen och in vitro-profilen för bolagets läkemedelskandidat pirepemat (IRL752) på omslaget av sin septemberutgåva. Detta med anledning av att en vetenskaplig artikel publicerats i tidskriften, där den unika farmakologiska profilen av pirepemat beskrivs. Läkemedelskandidaten utvecklas för behandling av balansnedsättning och fall vid Parkinsons sjukdom och har uppvisat lovande effekter i en nyligen genomförd fas IIa-studie. IRLAB planerar att initiera en fas IIb-studie med pirepemat under 2020.

”Det här är andra gången på kort tid som våra läkemedelskandidater exponeras på omslaget av den topprankade vetenskapliga tidskriften JPET. Detta signalerar styrkan och originaliteten i IRLAB:s forskning och i våra läkemedelskandidater, och är ytterligare en extern validering av vår unika forskningsplattform, ISP. Publicering av vetenskapliga artiklar i referentgranskande tidskrifter är en viktig kanal för att skapa internationell uppmärksamhet för våra forskningsframsteg och resultaten från våra kliniska studier”, säger IRLAB:s vd, Nicholas Waters.

JPET, The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, är en högt rankad internationell tidskrift inom farmakologisk forskning. Tidskriftens utgivare är The American Society for Pharmacology and Experimental Therapeutics (ASPET).

Fullständigt namn på artikeln: Hjorth, S. et al. (3S)3(2,3difluorophenyl)3methoxypyrrolidine (IRL752) – a novel cortical-preferring catecholamine transmission- and cognition-promoting agent. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, DOI: 10.1124/jpet.120.000037.

[mfn_after_post]